صفحه اصلی > آگهی های تلویزیونی ایران > تیزرهای سال 1391 > تیزرهای بهمن 91
تیزرهای بهمن 91
مجموعه کامل تیزرهای پخش شده از شبکه های 1، 2، 3، 4، 5 و 6 جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 541 عدد می باشند که در 16 گروه به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند.
1- آرم آگهی 52 عدد
2- آموزشگاه ها و انتشارات 9 عدد
3- امور فرهنگی و آموزشی 36 عدد
4- ایرانسل و همراه اول 75 عدد
5- بانکها، موسسات مالی و بیمه 101 عدد
6- خودرو و صنعتی 51 عدد
7- رستوران ها و مراکز تفریحی و خرید 13 عدد
8- کیک، چیپس و دیگر تنقلات 21 عدد
9- لوازم خانگی 17 عدد
10- مبلمان و فرش 16 عدد
11- مواد غذایی 21 عدد
12- مواد بهداشتی 30 عدد
13- مواد شوینده 12 عدد
14- نوشیدنی ها 2 عدد
15- نمایشگاهها و جشنواره ها 16 عدد
16- و سایر موارد تبلیغاتی 69 عدد

:: آرم آگهی

:: آموزشگاهها و انتشارات

:: امور فرهنگی و آموزشی

:: ایرانسل و همراه اول

:: بانک ها، موسسات مالی و بیمه

:: خودرو و صنعتی

:: رستوران ها، مراکز تفریحی و خرید

:: کیک، چیپس و دیگر تنقلات

:: لوازم خانگی

:: مبلمان و فرش

:: مواد غذایی

:: مواد بهداشتی

:: مواد شوینده

:: نوشیدنی ها

:: نمایشگاه ها و جشنواره ها

:: سایر موارد تبلیغاتی


منوی سایت
Skip Navigation Links