Search
 


Judge Review
 

Latest News
:: Test news Test news Test news Test news Test news
 (8/1/2016 4:25:12 AM)
Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news

:: Test news Test news Test news Test news Test news
 (8/1/2016 4:25:10 AM)
Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news

:: Test news Test news Test news Test news Test news
 (8/1/2016 4:25:09 AM)
Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news Test news

:: تیزرهای مرداد 95
 (7/23/2016 6:22:51 AM)
مجموعه تیزرهای پخش شده تا 19 مرداد به تعداد 325 عدد در سایت آپلود شدند

 

Home > Best Ads
Best Ads of the July 2020
Amir Khatibi
داور مهمان جهت انتخاب بهترین آگهی های تلویزیونی و رادیویی مرداد ماه 99 آقای امیر خطیبی مدیر ارتباطات بازاریابی گروه ویتانا می‌باشند.
عنوان "مشاور اجرايی" در بنگاه های ايرانی شايد تا چند سال پيش آنقدر اهميت نداشت، اما در اختيار داشتن همكارانی با اين عنوان كه توانسته اند چند صنعت را تجربه كنند و توانايی تركيب فرصت های پيش روي بازار را با قابليت های صنايع مختلف دارند، در واقع ترجمه عملی "پياده سازی استراتژی اقيانوس آبی" است، و من اين مهارت را در طي ساليان اخير برای خود كسب نمودم تا امروز بتوانم به عنوان يک "طراح كسب و كار" همراه كسب و كار های بلوغ يافته و يا در حال شكل گيری باشم. در همکاریهای گران بهای سال های اخیر در حوزه بازآفرينی كسب و كار و طراحي استراتژيهای رشد، توانستم در شركت پاكسان با عنوان معاونت بازاريابی و فروش، فرصت رونق بخشی به يک سازمان بالغ را تجربه كنم؛ و در ادامه، به گروه ويتانا پيوستم، مجموعه ای در حال رشد و پويا، كه در جايگاه مدير ارتباطات بازاريابی به من اعتماد كرد. اين چند خط، بخشی از داستان مزرعه آفتابگردان است كه دكتر امير خطيبی از مسير تجربه اندوزی خود در فضای كسب و كار ايران می گويد. تحصيلات خود را در حوزه دكترای حرفه ای كسب و كار به سرانجام رساندم و در انتظار رفع محدوديتهای كرونا برای ادامه تحصيل در يک دانشگاه اروپايی هستم.
Best TV Ads
Best TV Ads of the July 2020 by Guest Judge Amir Khatibi
مقدمه و بيان موضوع:
برای كسی كه سال هاست در حوزه ارتباطات بازاريابی به بهانه های مختلف و از زوايای گوناگون، ارتباط مستقيمی با فضای آگهی های تلويزيونی و راديويی داشته، چالشی سخت بود كه اعتماد و اطمينان همكاران گروه مديا آرشيو را با وسواس به سرانجام برسانم؛ از سويی هزينه های گزاف ساخت و پخش آگهي ها و از سوی ديگر شدت رقابت ميان برندها در جنگ عرضه خدمات و كالا را می دانم و البته نداشتن خلاقيت و رفتارهای تكراری برندها و پيمانكاران تبليغاتی نيز، آزرده ام می كند. با نگاهی ساده و صريح به تماشای آگهی های دسته بندی نشستم و از هر گروه انتخاب هايی داشتم و سپس بر اساس جدول معيار بندی و همچنين ناديده گرفتن دانسته هايم از برندهای آشنا و ناآشنا؛ تنها به ارزيابی آگهی ها پرداختم. بايد در ابتدا به چند موضوع كلی اما بسيار مفيد اشاره كنم:
 •  در رقابت تكراری و گاهی همگون ميان دو اپراتور اصلی كشور، گرچه همراه اول خود را پرستيژی تر و ايرانسل خود را جوانگرا و ماجراجوتر معرفی می كنند؛ اما، آنجا كه هر دو مزايای طرح های فروش خود را می گويند، بهتر می توان قضاوت كرد؛ در كارهايی كه ديدم، آگهی خريد سيم كارت اعتباری و سيم كارت دائمي ايرانسل، صراحت در بيان مزايا داشت و پيام خود را بسادگی ابراز كرد. همچنين در آگهي "يک خوش آمدگويي طولاني" ، همراه اول با هدف قراردادن بازاری كه بيشتر مختص رقيبِ حالا سنتيش است، مشوق های خود را به درستی و متناسب آن بازار بيان می كند.
 • بازار TV SHOP ها، با تمركز بر محصولات كفش از يک برند مشخص و يكی دو مورد لوازم جانبی، همچنان با آگهی های بی كيفيت و اينكه "من خوبم و بياين منو بخرين" ادامه مي دهند؛ بدون آنكه سعي در بالا بردن سطح تعامل خود با مخاطب و نوآوری در پيام های خود بكنند.
 • موضوع ديگر آنكه هيچ برندی سعي در ارائه پيامی در آگهي های خود مبنی بر تكميل كردن يک كمپين ارتباط بازاريابی ننموده است. برندها به دليل محدوديت قوانين سازمان صدا و سيما، نمی توانند مخاطب را با خود در فضای مجازی و ابزارهای ديجيتال همراه كنند و پيمانكاران تبليغاتی (آژانس ها) هم خلاقيتی در اين حوزه نشان نمی دهند.
 • كمپين برند كاله را برای دوران كرونا، بسيار زيبا ديدم، اينكه اين برند جسورانه يک داستان قديمی را با خلاقيت به اتفاق های امروزی گره زده و در انتها ردی از محصولات خود را نمايان می كند، جای تقدير دارد؛ اما اين كمپين ها كه تركيبی از داستان سرايی برندها و مسئوليت اجتماعی آنها می تواند باشد، يا به ابزاری نظير celebrity احتياج دارد و يا بايد بسيار پردامنه اكران گردند.
 • در حوزه كارهای اجتماعی-فرهنگی؛ از كمپين ايران همدل بسيار خرسند شدم و اميدوارم ادامه يابد و كمپينی باشد بر اساس داستان ها و تجربه های واقعی، اما يكی از كارهای اين كمپين، آگهی "کمیته امداد، این عید گره گشاست" گرچه زمانی طولانی داشت را بسيار پسنديدم، كاری كه از قيمت گيری كالاها در بازار شروع می شد و به فعاليتی نيكوكارانه منتهی می شد. اما بايد در سوی ديگر، در اين كمپين داستان هايی لحاظ شود كه اهالی كسب و كار هم از منافع اين نيكوكاری بهره مند شوند. اگر به آگهی ها بپردازيم
 1. دکتر بن ، پاستیل دکتر بن
  از آگهی پاستيل دكتر بن به نيكی ياد می كنم. هم كودک و هم بزرگسال را درگير می كند. كاملا امروزی ساخته شده است و به خانواده ای هوشمند و با ملاحظات دوران كرونا توجه دارد. صريح در مورد مزايای محصول در محيطی شاد سخن می گويد. خسته كننده نيست و مخاطب اصلی را خوب پيدا می كند.
 2. فروشگاه افق کوروش ، سهم همسایگی
  آگهی افق كوروش را تحسين می كنم، گرچه اين كار از لحاظ تكنيک ساخت، كاری ساده است اما پيام های متنوع اين برند را به بهترين شكل می دهد و جای ادامه های موازی برای اين آگهی را ايجاب می كند؛ پيام هايی از جنس بزرگی اين فروشگاه در قالب يک زنجيره تامين و عرضه و نيروی انسانی پرتعداد، افق ديد و منافع همه مخاطبين افق كوروش با روايتی ساده اما ضرب آهنگی مناسب، بازگو می شوند.
 3. شهر فرش ، شعبه جدید شهر فرش در شمال
  در ميان برندهای متنوع فروشگاه های بزرگ و كوچک عرضه كننده فرش، آگهی كوتاه و بسيار متفاوت "موج ارزاني" شهر فرش برای من شاخص بود. گوش نواز، معماگونه و پيامی صريح و روشن! اين يعنی مخاطب خيلی به موقع پيام خود را می يابد و احتمال می دهم كه به دلايلی در پيام اين آگهی در pack shot نيز می بينيم كه " به شمال آمديم" يعني از گفتن آدرس يا شهر و محله پرهيز می كند. اگر اين دليل، برای برانگيختن حس كنجكاوی و سپس باز كردن پيام در تبليغات محيطی آن منطقه بوده، جای تحسين دارد.
 4. پاراسل ، پوشینه بزرگسال پاراسل
  در دو كاری كه از برند پوشينه پاراسل ديدم، هر دو حس و حالي متفاوت را داشت. فاخر بودند يعنی به مخاطب و گروه مصرف كننده احترام می گذارند، اعتماد به نفس را به مخاطب كالا می دهند و اينكه زندگی را برای گروه بازار هدف خود، جاری نشان می دهد.
 5. محصولات طبیعت ، قرعه کشی رب طبیعت
  كاری از برند طبيعت را ديدم كه در ميان كارهايی كه از كمپين بانوان طبيعت بود، بسيار شاخص تر است، كار در حوزه برند سازی، ايجاد محبوبيت را محور خود قرارداده اما به ظرافت مشوق های خريد را متناسب بازار هدف به صراحت بيان می كند. گرچه در كنار اين كار، از آگهی خوش ريتم برند خوشبخت كه امضای برند خود را شكل می دهد، نمی توانم به سادگی عبور كنم.
 6. عالیس ، آبمیوه های عالیس
  كار متفاوت آبميوه عاليس، با فضايی كه جسورانه انتخاب شده، با فانتزی وسترن، ضمن يادآوری نام محصول و بيان كوتاه مزايای نه چندان قابل استنادش، بر تنوع محصولات در فضايی پرنشاط تاكيد دارد و اين زمان درستی براي اين سبک كار می باشد؛ چرا كه اين برند از يک كمپين پردامنه برای معرفی برند خود در حوزه آبميوه فاصله گرفته و زمان ايجاد تداعی های ذهنی برای اين برند و بودن در ذهن مخاطب است.
 7. قطار فدک ، بالاترین استانداردهای سلامتی
  زمانی كه می خواستم گزينه هفتم را بنويسم و انتخابم را شرح دهم، ميان آگهی برند مادر كه بر محبوبيت اين برند و مناسب بودنش برای نوه و مادربزرگ(تمام گروه های سنتی)، ريتمی جذاب دارد، آگهی بانک ملی در فضايی متفاوت كه بر اصالت، قدمت و معتمد بودن اين برند تأكيد دارد و چای دبش كيسه ای كه متناسب سليقه مصرف كننده ايرانی با آگهی كه جذابيت پايينی داشت اما مزايای محصولش را بخوبی بيان می كند، چالش داشتم. اما انتخاب من با همه احترام برای همه اين برندها، آگهی قطار فدک می باشد. آگهی كه در زمان بسيار درستی از فصل سفرها، با پيام ها و تصاويری درست تهيه شده و در بهينه ترين زمان، پيام های درست تصويری و كلامی می دهد.
 8. همه تکیه بر علی داریم
  در پايان دلم مي خواهد به آگهي "همه تكيه به علي داريم" ادای احترام كنم كه بسادگی و خلاقانه، پيام خود را می رساند.
به آگهی های شيشه شوی كاسپين، بايودنت با محور پيشگيری از كرونا، و راديو محرم نيز تبريک بگويم گرچه همه ضعف هايی داشتند. و در انتها، در فضای تكراری های اخير، آگهی های لاكی كه يک برند كلوچه و شيرينی است، يک كاراكتر را در بازار ايران خلق می كند. راه سختی در پيش است و بايد صبور بود برای خلق يک كاراكتر، اما در يكی از دوگانه هايی كه ديدم، آگهي كه به صراحت به محصول كلوچه لاكی اشاره می كند را پسنديدم. شاد و باطراوت است و نشان می دهد كه محصولی عام برای خانواده است. ريتم و ضرب آهنگی دارد اين كار، كه مختص خودش طراحی و تدوين شده است.
Best Radio Ads
Best Radio Ads of the July 2020 by Guest Judge Amir Khatibi
بی ترديد در بررسی تيزرهای راديويی، داشتن هويتی مستقل از آگهی های تصويری، داشتن هدف مشخص از آگهي و همچنين داشتن ضرب آهنگ مناسب با قدرت شنيداری در اماكن مختلف می تواند شاخص های اصلی باشد.
 1. ایلیا استیل ، اجاق گاز ایلیا استیل
  انتخاب اول من، آگهی راديويی ايليا استيل است؛ كاری خلاق، معماگونه كه اطلاعات محصول را با ضرب آهنگی مناسب انتقال می دهد و در جای جای آن، از برند محصول نيز ياد می كند.
 2. پاکشوما ، ماشین ظرفشویی پاکشوما
  آگهی پاكشوما، در كنارسه انتخاب بعدی من در يک رده می باشد و نوشتن رتبه دوم، رجحان اين آگهی نيست اما زمانی كه آن را شنيدم؛ از بيان "اعداد" برای دادن آگهی لازم در تحليل قدرت يا ويژگی يک محصول و شيوه ابراز اطلاعات شنيداری برای محصول ماشين ظرفشويی لذت بردم.
 3. محصولات بیژن ، مربا بیژن
  مربای بيژن با ريتمی شاد و بطور گويا تنوع محصولات خود را بيان نمود؛ و در انتها به روی شعار كمپين برند خود تأكيدی شايسته انجام داد.
 4. گلرنگ ، شامپو پنج گیاه گلرنگ
  شامپوی گلرنگ، به درستی ويژگی محصول خود را در قالب يک ريتم پردازی زيبا بيان نمود. كوتاهی اين آگهی و ريتم مناسب آن شايان توجه است.
 5. تبرک ، تمدید سهم واره تبرک
  سهم واره تبرک، يک آگهي گويا،‌ كامل و صريح با صدايي بی نظير است كه در مسيری مشخص به شنونده، پيام اصلی و مشوق های خود را می گويد.
 6. یکتا ، صابون حمام یکتا
  صابون يكتا در دام آگهی تلويزيون خود نيفتاده و توانسته با همان ايده اصلی كمپين خود، با ضرب آهنگي مناسب و ساده و گويا، محصول خود را معرفی كند.
 7. محصولات میهن ، آبمیوه های فروت لند
  فروت لند ميهن در ميان آگهی های جايزه دار، هم برندسازی كرده و هم مشوق های خريد را به سادگی بيان می كند.
 8. میهن ، بستنی سالار میهن
  بستنی سالار  به سادگی و صراحت پيام خود را به مخاطب می رساند؛ مصرف محصول با اين برندها به دليل داشتن جايزه و همچنين شيوه دريافت جايزه!
به آگهی بانک مسكن در ايام كرونا احترام می گذارم اما اين شيوه پيام رسانی می تواند با اسپانسر شدن يک برنامه و يا ساخت يک برنامه مشاركتی و اطلاع رسان در دورانی كه بحران مسكن هم داريم، در جهت نقش موثر بانک مسكن، اثربخش تر باشد.

 
Home | Contact Us

Copyright © 2014 Mediaarshiv.com, All Rights Reserved.

Web Design By Radpardaz

Twitter Facebook Instagram Telegram